loader image

Polityka prywatności i RODO

RODO, czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., dotyczy ochrony danych osobowych oraz swobodnego przepływu takich danych. Jest to ważny akt prawny, który reguluje sposób przetwarzania danych osobowych w Unii Europejskiej. W kontekście RODO istnieje kilka istotnych kwestii dotyczących bezpieczeństwa danych osobowych, o których należy poinformować.

Administrator danych osobowych:

Administratorem Twoich danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE jest 4 Masz – Gastro Sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 104 lok. 6, 60-307 Poznań, NIP 7811896040, Regon 3027299319, KRS 0000512138

Cel przetwarzania danych:

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu realizacji zamówień złożonych za pośrednictwem sklepu internetowego www.4masz-gastro.pl i wykonania warunków umowy związanych z zakupem. Obejmuje to przygotowanie i dostarczenie zamówienia, wystawienie faktury oraz udostępnienie możliwości skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy lub złożenia reklamacji zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie.

Za zgodą użytkownika przetwarzamy dane osobowe w celach marketingowych tj. przesłanie Newslettera lub innych informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2022 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144 poz. 1204 ze zmianami). Udzielenie ww zgody jest dobrowolne, a jej nieudzielenie nie ma wpływu na realizację złożonego zamówienia.

Twoje dane osobowe mogą być udostępnione następującym kategoriom podmiotów:

 • Podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Mogą to być sądy, organy państwowe lub inne podmioty, które posiadają uprawnienia na podstawie przepisów prawa.

 • Podmiotom które świadczą usługi związane z księgowością, informatyką, marketingiem, komunikacją, analizami danych, obsługą prawno-windykacyjną i są powiązane z 4 Masz – Gastro Sp. z o.o..

 • Podmiotom, które działają jako podwykonawcy lub są powiązane z 4 Masz – Gastro Sp. z o. o.. w ramach współpracy biznesowej.

Okres przechowywania Twoich danych osobowych

Będziemy przetwarzać i przechowywać Twoje dane osobowe:

 • do momentu zakończenia procesu handlowego w ramach, którego zostały zebrane;

 • aż do momentu upływu ustawowego okresu przechowywania i przedawnienia;

 • przedawnienia zobowiązań podatkowych;

 • aż do czasu zakończenia sporów prawnych, w których dane mogą być potrzebne jako dowód w prowadzonym postępowaniu prawnym

Twoje prawa wynikające z RODO

Zgodnie z RODO, przysługują Ci następujące prawa:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

 • prawo do sprostowania (poprawiania, uzupełniania) swoich danych,

 • prawo do usunięcia danych oraz ograniczenia przetwarzania danych,

 • prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych w dowolnym momencie,

 • cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem,

 • prawo do przenoszenia danych

Aby skorzystać z powyższych praw Użytkownik lub Kupujący powinien skontaktować się z 4 Masz – Gastro Sp. z o.o. poprzez:

e-mail: biuro@4masz-gastro.pl

telefon: 537 335 562

Podanie Twoich danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zawarcia i wykonywania warunków umowy sprzedaży za pośrednictwem 4 Masz – Gastro Sp. z o.o.

Dane osobowe nie będą przekazywane do żadnych organizacji międzynarodowych.

Użytkownik lub Kupujący może wnieść skargę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku jeżeli uzna, że zostały naruszone przepisy RODO.

Użytkownik lub Kupujący może skorzystać z przysługującego mu prawa do wycofania zgodny na przetwarzanie danych osobowych, jednak pozostaje to bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, które obowiązywało przed cofnięciem zgody.