loader image

W prowadzeniu działalności gastronomicznej, jednym z najistotniejszych aspektów jest właściwe zarządzanie odpadami spożywczymi. Szczególną uwagę należy poświęcić odpadom pochodzenia zwierzęcego kategorii 3, które stwarzają wyjątkowe wyzwania dla właścicieli restauracji oraz firm cateringowych. W tym artykule omówimy strategie skutecznego zarządzania tymi odpadami, spełniającymi zarówno wymogi sanitarno-epidemiologiczne, jak i zasad zrównoważonego rozwoju.

Skuteczne przygotowanie pomieszczeń

Pierwszym krokiem w efektywnym zarządzaniu odpadami jest odpowiednie przygotowanie pomieszczeń, w których przechowuje się żywność oraz przetwarza produkty. Pojemniki na odpady powinny być ergonomiczne, łatwe w utrzymaniu czystości, a w obszarach produkcyjnych, wyposażone w zamknięcia sterowane pedałem nożnym. Regularna dezynfekcja i utrzymanie czystości zgodnie z zasadami Dobrych Praktyk Higienicznych (GHP) to kluczowy element.

Definicja i klasyfikacja odpadów spożywczych

Odpady spożywcze obejmują wszelkie pozostałości żywnościowe, w tym zużyty olej kuchenny, pochodzące zarówno z restauracji, jak i kuchni domowych. Klasyfikuje się je na trzy główne grupy:

1. Produkty zepsute lub przeterminowane.

2. Odpady powstałe podczas przygotowywania potraw.

3. Resztki jedzenia pozostawione przez klientów.

Odpady pochodzenia zwierzęcego kategorii 3

Odpady pochodzenia zwierzęcego, czyli kategoria 3, uznawane są za niebezpieczne i wymagają szczególnego traktowania. Obejmują one uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego, których utylizacja musi spełniać surowe standardy.

Skuteczne postępowanie z odpadami kategorii trzeciej

Możliwości postępowania z odpadami kategorii trzeciej są różnorodne. Należy rozważyć podpisanie umowy z firmą specjalizującą się w odbiorze i utylizacji takich odpadów.

Wskazówki dotyczące surowych materiałów

Odpady gastronomiczne, zwłaszcza te kategorii trzeciej, mogą być poddane kompostowaniu, przekształcaniu w biogaz lub wykorzystywane do produkcji pasz dla zwierząt. Jednakże, każda z tych praktyk powinna być udokumentowana zgodnie z wymaganiami GHP/GMP, obejmującymi procedury utylizacji, instrukcje mycia i dezynfekcji koszy na śmieci, oraz inne aspekty zarządzania odpadami.

Podsumowanie

Skuteczne zarządzanie odpadami spożywczymi w gastronomii to nie tylko spełnienie wymogów prawnych, ale także troska o środowisko. Właściwe składowanie, segregacja oraz współpraca z wyspecjalizowanymi odbiorcami odpadów są kluczowe dla utrzymania wysokich standardów sanitarnych oraz zminimalizowania wpływu działalności gastronomicznej na środowisko. Dbając o odpowiednie procedury związane z odpadami, inwestujemy w zrównoważony rozwój naszych przedsiębiorstw.

Źródło: https://gastrowiedza.pl/baza-wiedzy/zarzadzanie-lokalem/odpady-w-gastronomii-kategorii-trzeciej